Dobrovoljno penzijsko osiguranje u Srbiji – sve što je potrebno da znate

Dobrovoljno_penzijsko_osiguranje

Šta podrazumeva dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje (Srbija), koji dokumenti su potrebni da bi se pokrenulo, postoje li neki uslovi, koliko se i u kojem kontinuitetu plaća, šta se dobija time, za koje kategorije stanovništva nosi najviše pogodnosti…

Sve ovo su izuzetno česta pitanja koja ljudi koji nemaju pokriveno penzijsko osiguranje postavljaju svojim poznanicima.

Relevantne odgovore na pomenuta pitanja kroz ovaj tekst daje pravnik iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond za PIO).

Ovi podaci važe za teritoriju Srbije.

republicki_fond_za_penzijsko_invalidsko_osiguranje

Šta je dobrovoljno obavezno osiguranje po članu 15 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju?

Dobrovoljno obavezno osiguranje po članu 15 Zakona o PIO podrazumeva uključivanje u osiguranje lica koja nisu obavezno osigurana, tj. nisu u radnom odnosu, ne obavljaju samostalnu ili poljoprivrednu delatnost, odnosno nisu korisnici prava na penziju.

Uključivanje u dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje

Svojstvo osiguranika se stiče danom podnošenja zahteva, a izuzetno, na zahtev lica, najranije 30 dana pre podnošenja zahteva. To znači da lice koje želi da stekne svojstvo osiguranika po ovom osnovu ne može podneti zahtev za ubuduće.

Dobrovoljno_penzijsko_invalidsko_osiguranje

 

1. primer: Lice je u radnom odnosu na određeno vreme do 31.10.2017.godine. Znajući da mu radni odnos prestaje, želi da ima kontinuitet, te da se uključi u član 15 počev od 1.11.2017.godine. Međutim, ukoliko je zahtev podnet u oktobru, isti će biti odbijen ili će lice biti pozvano da odustane od zahteva. Tek nastupanjem 1.11.2017. godine, lice može podneti zahtev i steći svojstvo osiguranika počev od 1.11.2017. godine.

2. primer: Lice zna da će imati prekid u radnom odnosu i želi da se uključi u član 15 “od” – “do”. Navedeno takođe nije moguće ukoliko su datumi “od”- “do” u budućnosti, tj. nije moguće uključiti se u osiguranje od 1-10.11.2017. godine ako je zahtev podnet u oktobru. Situacija “od” – “do” je moguća ukoliko su datumi već prošli, ali su u opsegu od 30 dana unazad od dana podnetog zahteva.

3. primer: Zahtev je podnet 30.10.2017. godine – moguće je uključivanje u osiguranje od 10.10.-20.10.2017. godine.


Prilikom podnošenja zahteva neophodno je da se lice opredeli za jednu od 13 osnovica osiguranja
, nezavisno od stručne spreme koju ima. Najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što iznosi 23446,00 dinara, a najviše pet prosečnih plata, odnosno 334945,00 dinara. Doprinos za PIO je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 6095,00 dinara do 87085,70 dinara. Navedeni iznosi se primenjuju do kraja oktobra 2017, godine, a novi će biti objavljeni za period novembar – januar.

Penzijsko_osiguranje_mamin_sajt

Prestanak dobrovoljnog penzijskog i invalidskog osiguranja

Svojstvo osiguranika prestaje danom za koje se lice u zahtevu opredeli. Lice koje je uključeno u član 15 je dužno da Fondu prijavi svaku promenu od značaja (zasnivanje radnog odnosa, obavljanje samostalne delatnosti) i tad svojstvo osiguranika prestaje dan pre zasnivanja radnog odnosa, odnosno dan pre početka obavljanja samostalne delatnosti.

Podnošenje zahteva za sticanje prava na starosnu ili prevremenu starosnu penziju takođe se smatra zahtevom za prestanak svojstva osiguranika po članu 15 Zakona.

Kategorije lica za koje član 15 ima najviše pogodnosti

  • Lica koja žele da imaju kontinuitet u radnom stažu, s tim što moraju voditi računa o načinu uključivanja u član 15
  • Lica koja nemaju dovoljno staža osiguranja da bi ispunili uslov za penziju, ne mogu da zasnuju radni odnos, niti da primaju novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti kod Nacionalne službe za zapošljavanje, uključuju se u član 15 do ispunjenja uslova za penziju i tad takođe imaju mogućnost podnošenja zahteva za kompletiranje staža da bi se odredio tačan datum sticanja prava

Dobrovoljna_penzija

  • Izbegla/raseljena lica sa područja bivših Republika koji su državljani Srbije. Kod ove kategorije član 15 donosi najviše pogodnosti, s obzirom na to da su celokupan staž ostvarili na teritoriji bivših Republika i u Republici Srbiji nemaju staža osiguranja. Da bi ostvarili pravo na davanje – penziju u Republici Srbiji neophodno je da imaju minimalno jednu godinu staža osiguranja, te postaju osiguranici u smislu člana 15 u trajanju od 1 godine i zatim podnose zatev za sticanje prava na starosnu ili prevremenu starosnu penziju. Ukoliko zajedno sa stažom iz bivših Republika ispunjavanju uslov za penziju (npr. 14 godina staža u Hrvatskoj i 1 godina po članu 15 u Srbiji) određuje im se srazmerni iznos penzije i pokreće se postupak za bivšu Republiku, uz napomenu da će se o pravu na najniži iznos penzije odlučiti po donošenju odluke ino nosioca osiguranja. Ukoliko budu odbijeni u bivšoj Republici (nisu ispunjeni uslovi), u Republici Srbiji ostvaruju pravo na najniži iznos penzije u iznosu od 13655,92 dinara dokle god ino nosilac ne donese pozitivnu odluku. To znači da za godinu dana plaćanja po članu 15 Zakona dobijaju mogućnost primanja navedenog iznosa sve dok ne dobiju penziju iz bivše Republike (to može potrajati i nekoliko godina).

 

Neophodna dokumentacija: fotokopija/izlistanje lične karte i popunjen zahtev koji se može preuzeti lično u šalter sali ili na sajtu RF PIO.

POSTAVI ODGOVOR

Upišite svoj komentar
Unesite svoje ime ovde